یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تلفن تماس : 70 75 91 25 - 021
Header ad

تورهای مشهد فروردین ماه ۱۳۹۶ 

دو شب و سه روز

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
هیراد امام رضا ۱۲ ۱۹۰.۰۰۰ تومان ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۷۵.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۴۵.۰۰۰ تومان
نور امام رضا ۵ ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۵۵.۰۰۰ تومان
نمای ۸ امام رضا ۱۲ ۱۹۰.۰۰۰ تومان ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۵۰.۰۰۰ تومان
یاران شیخ طوسی ۱۱ ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۵۵.۰۰۰ تومان
آرمیا امام رضا ۱۳ ۱۹۰.۰۰۰ تومان ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۴۵.۰۰۰ تومان
افتخار شیخ طوسی ۱۱ ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۵۵.۰۰۰ تومان
پیمان فلکه آب ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۶۰.۰۰۰ تومان
آلتون شیرازی ۲۱ ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۵۵.۰۰۰ تومان
سفرا طلائی امام رضا ۶ ۲۳۵.۰۰۰ تومان ۲۶۵.۰۰۰ تومان ۳۱۵.۰۰۰ تومان ۳۴۵.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
پایتخت امام رضا ۱ ۲۲۵.۰۰۰ تومان ۲۶۵.۰۰۰ تومان ۳۱۵.۰۰۰ تومان ۳۴۵.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام (منو انتخابی)

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
ارگ امام رضا ۱۱ ۲۱۵.۰۰۰ تومان ۲۴۵.۰۰۰ تومان ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۲۵.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
سخاوت اندرزگو ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
پارساوا امام رضا ۱۱ ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
رازی میدان ده دی ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۴۵.۰۰۰ تومان
زاینده رود دانش ۲۱ ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
سفیران ۱۷ شهریور ۲۴۰.۰۰۰ تومان ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۸۵.۰۰۰ تومان
سقاء امام رضا ۲ ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
شهدا اندرزگو ۲ ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
مرمر امام رضا ۸ ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
منجی ضلع جنوبی بازار رضا ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۴۴۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام (منو انتخابی)

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
آتوسا بین دانش شرقی ۲۵و۲۷ ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰۰.۰۰۰ تومان ۶۰.۰۰۰ تومان
حافظ اندرزگو ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۹۵.۰۰۰ تومان
ایساتیس امام رضا ۴۴ ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
کوثر ضلع جنوبی بازار رضا ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
آراد دانش غربی ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۵۰.۰۰۰ تومان
الوند امام رضا ۲۷ ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
دانشور چمران ۸ ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
المپیا امام رضا ۸ ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۹۵.۰۰۰ تومان
هرند ضلع جنوبی فلکه آب ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
ایثار ورودی باب الجواد ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۷۵.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام (منو انتخابی)

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
تهران امام رضا ۸ ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۴۹۰.۰۰۰ تومان ۱۲۰.۰۰۰ تومان
زیتون پاسداران ۲۴۰.۰۰۰ تومان ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
عرش دانش غربی ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
هاترا سرشور ۳۸ ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان
هانی پارس اندرزگو ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۹۰.۰۰۰ تومان
زیارت اندرزگو ۲ ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۱۰۰.۰۰۰ تومان
نیما طبرسی ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
مدائن امام رضا ۷ ۳۱۴.۰۰۰ تومان ۳۴۴.۰۰۰ تومان ۳۹۴.۰۰۰ تومان ۴۲۴.۰۰۰ تومان ۱۰۵.۰۰۰ تومان
کیان امام رضا ۲ ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان
سهند امام رضا ۲ ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۴۴۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام (منو انتخابی)

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
هلیا امام رضا ۸ ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۴۴۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ایران زمین امام رضا ۲ ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۳۰.۰۰۰ تومان ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۱۱۵.۰۰۰ تومان
بزرگ سی نور ۱۷ شهریور ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۴۴۰.۰۰۰ تومان ۴۷۰.۰۰۰ تومان ۱۲۰.۰۰۰ تومان
جم پاسداران ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۴۹۰.۰۰۰ تومان ۵۴۰.۰۰۰ تومان ۵۷۰.۰۰۰ تومان ۱۶۰.۰۰۰ تومان
جواد امام رضا ۳ ۵۲۰.۰۰۰ تومان ۵۵۰.۰۰۰ تومان ۶۰۰.۰۰۰ تومان ۶۸۰.۰۰۰ تومان ۲۰۰.۰۰۰ تومان
عماد طبرسی ۱۶ ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۴۴۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان
کیانا امام رضا ۲ ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۴۳۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان ۵۱۰.۰۰۰ تومان ۱۴۰.۰۰۰ تومان
خورشید تابان پاسداران ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۴۹۰.۰۰۰ تومان ۱۳۰.۰۰۰ تومان
الماس امام رضا ۶ ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۴۹۰.۰۰۰ تومان ۵۴۰.۰۰۰ تومان ۵۷۰.۰۰۰ تومان ۱۷۰.۰۰۰ تومان
اترک فلکه آب ۶۲۰.۰۰۰ تومان ۶۵۰.۰۰۰ تومان ۷۰۰.۰۰۰ تومان ۷۳۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه ،نهار و شام (به جزء هتل سی نور که پذیرایی فقط صبحانه می باشد.)

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
آرمان نواب ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۴۹۰.۰۰۰ تومان ۵۴۰.۰۰۰ تومان ۵۷۰.۰۰۰ تومان ۱۷۰.۰۰۰ تومان
 بین المللی  قصرطلایی امام رضا ۳۴ ۵۵۴.۰۰۰ تومان ۵۸۴.۰۰۰ تومان ۶۳۴.۰۰۰ تومان ۶۶۴.۰۰۰ تومان ۲۲۰.۰۰۰ تومان
بین المللی قصر امام رضا ۱۲ ۵۵۴.۰۰۰ تومان ۵۸۴.۰۰۰ تومان ۶۳۴.۰۰۰ تومان ۶۶۴.۰۰۰ تومان ۲۲۰.۰۰۰ تومان
پارس وکیل آباد ۴۷۶.۰۰۰ تومان ۵۰۶.۰۰۰ تومان ۵۵۶.۰۰۰ تومان ۵۸۶.۰۰۰ تومان ۱۹۵.۰۰۰ تومان
پردیسان بزرگراه کلانتری ۴۷۶.۰۰۰ تومان ۵۰۶.۰۰۰ تومان ۵۵۶.۰۰۰ تومان ۵۸۶.۰۰۰ تومان ۱۹۵.۰۰۰ تومان
کوثرناب بلوار وحدت ۵۳۰.۰۰۰ تومان ۵۶۰.۰۰۰ تومان ۶۱۰.۰۰۰ تومان ۶۴۰.۰۰۰ تومان ۲۰۰.۰۰۰ تومان
مجلل درویشی امام رضا ۲۴ ۵۱۰.۰۰۰ تومان ۵۴۰.۰۰۰ تومان ۵۹۰.۰۰۰ تومان ۶۲۰.۰۰۰ تومان ۱۹۵.۰۰۰ تومان
مدینه الرضا شیرازی ۵۷۰.۰۰۰ تومان ۶۰۰.۰۰۰ تومان ۶۵۰.۰۰۰ تومان ۶۸۰.۰۰۰ تومان ۲۲۵.۰۰۰ تومان
هما ۱ احمد آباد ۵۱۶.۰۰۰ تومان ۵۴۶.۰۰۰ تومان ۵۹۶.۰۰۰ تومان ۶۲۶.۰۰۰ تومان ۱۹۰.۰۰۰ تومان
هما ۲ جانباز ۵۱۶.۰۰۰ تومان ۵۴۶.۰۰۰ تومان ۵۹۶.۰۰۰ تومان ۶۲۶.۰۰۰ تومان ۱۹۰.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
 

اگر اهل مشهد رفتنی ، ثبت نام کن !

نام شما

شماره موبایل شما

آدرس پست الکترونیکی شما

 

Telegram_Messenger

در تلگرام همراه ما باشید !

sunny_tours@