شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

تلفن تماس : 70 75 91 25 - 021
Header ad

تورهای مشهد آذر ماه ۱۳۹۵ 

دو شب و سه روز

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
نیرومان امام رضا ۱۲ ۱۴۰.۰۰۰ تومان ۱۶۰.۰۰۰ تومان ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۴۰.۰۰۰ تومان
ماهور امام رضا ۱۲ ۱۷۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۵۵.۰۰۰ تومان
نمای ۸ امام رضا ۱۲ ۱۷۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۵۵.۰۰۰ تومان
یاران فلکه آب ۱۸۰.۰۰۰ تومان ۲۴۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۶۰.۰۰۰ تومان
گلچین امام رضا ۱۲ ۱۸۰.۰۰۰ تومان ۲۴۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۶۰.۰۰۰ تومان
افتخار فلکه آب ۱۹۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
پیمان فلکه آب ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
شاد فلکه آب ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
سفرا طلائی امام رضا ۸ ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
پایتخت امام رضا ۱ ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام (منو انتخابی)

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
ارگ امام رضا ۱۱ ۱۵۰.۰۰۰ تومان ۲۱۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
سخاوت اندرزگو ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
پارساوا امام رضا ۱۱ ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۷۵.۰۰۰ تومان
رازی میدان ده دی ۱۵۰.۰۰۰ تومان ۲۱۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۴۵.۰۰۰ تومان
زاینده رود دانش ۲۱ ۱۹۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
سفیران ۱۷ شهریور ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۱۰۰.۰۰۰ تومان
سقاء امام رضا ۲ ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
شهدا اندرزگو ۲ ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
مرمر امام رضا ۸ ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
منجی ضلع جنوبی بازار رضا ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام (منو انتخابی)

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
آتوسا بین دانش شرقی ۲۵و۲۷ ۱۸۰.۰۰۰ تومان ۲۴۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۶۰.۰۰۰ تومان
حافظ اندرزگو ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۹۵.۰۰۰ تومان
ایساتیس امام رضا ۴۴ ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
کوثر ضلع جنوبی بازار رضا ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
آراد دانش غربی ۱۹۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
الوند امام رضا ۲۷ ۲۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۹۰.۰۰۰ تومان
دانشور چمران ۸ ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
المپیا امام رضا ۸ ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۹۵.۰۰۰ تومان
هرند ضلع جنوبی فلکه آب ۲۰۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰ تومان
ایثار ورودی باب الجواد ۲۱۰.۰۰۰ تومان ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۷۵.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام (منو انتخابی)

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
تهران امام رضا ۸ ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۱۱۵.۰۰۰ تومان
زیتون پاسداران ۱۹۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۶۵.۰۰۰ تومان
عرش دانش غربی ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
هاترا سرشور ۳۸ ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان
هانی پارس اندرزگو ۲۴۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۹۰.۰۰۰ تومان
زیارت اندرزگو ۲ ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۱۰۰.۰۰۰ تومان
نیما طبرسی ۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۸۰.۰۰۰ تومان
مدائن امام رضا ۷ ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۱۰۵.۰۰۰ تومان
کیان امام رضا ۲ ۲۵۰.۰۰۰ تومان ۳۱۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان
سهند امام رضا ۲ ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه – ناهار – شام (منو انتخابی)

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
هلیا امام رضا ۸ ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ایران زمین امام رضا ۲ ۲۹۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۱۱۵.۰۰۰ تومان
بزرگ سی نور ۱۷ شهریور ۳۰۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۱۲۰.۰۰۰ تومان
جم پاسداران ۲۹۵.۰۰۰ تومان ۳۵۵.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۱۰.۰۰۰ تومان ۱۱۵.۰۰۰ تومان
جواد امام رضا ۳ ۴۴۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان ۵۲۰.۰۰۰ تومان ۵۵۰.۰۰۰ تومان ۱۹۰.۰۰۰ تومان
عماد طبرسی ۱۶ ۲۷۰.۰۰۰ تومان ۳۳۰.۰۰۰ تومان ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۳۹۰.۰۰۰ تومان ۱۱۰.۰۰۰ تومان
کیانا امام رضا ۲ ۳۴۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان ۱۴۰.۰۰۰ تومان
خورشید تابان پاسداران ۳۲۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۴۳۰.۰۰۰ تومان ۱۳۰.۰۰۰ تومان
الماس امام رضا ۶ ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان ۵۱۰.۰۰۰ تومان ۱۷۰.۰۰۰ تومان
اترک فلکه آب ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۴۲۰.۰۰۰ تومان ۴۴۰.۰۰۰ تومان ۵۰۰.۰۰۰ تومان ۲۰۰.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه بوفه

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

نام هتل آدرس قطار درجه یک ۶ تخته قطار درجه یک ۴ تخته زندگی و یا فدک هوائی شب اضافه
آرمان نواب ۴۰۰.۰۰۰ تومان ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان ۵۱۰.۰۰۰ تومان ۱۷۰.۰۰۰ تومان
 بین المللی  قصرطلایی امام رضا ۳۴ ۵۰۰.۰۰۰ تومان ۵۶۰.۰۰۰ تومان ۵۸۰.۰۰۰ تومان ۶۱۰.۰۰۰ تومان ۲۲۰.۰۰۰ تومان
بین المللی قصر امام رضا ۱۲ ۵۰۰.۰۰۰ تومان ۵۶۰.۰۰۰ تومان ۵۸۰.۰۰۰ تومان ۶۱۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان
 پارس وکیل آباد ۴۳۰.۰۰۰ تومان ۴۹۰.۰۰۰ تومان ۵۲۰.۰۰۰ تومان ۵۵۰.۰۰۰ تومان ۱۹۵.۰۰۰ تومان
 پردیسان بزرگراه کلانتری ۳۷۰.۰۰۰ تومان ۴۳۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان ۱۶۵.۰۰۰ تومان
 کوثرناب بلوار وحدت ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۵۲۰.۰۰۰ تومان ۵۴۰.۰۰۰ تومان ۵۸۰.۰۰۰ تومان ۱۹۵.۰۰۰ تومان
 مجلل درویشی امام رضا ۲۴ ۴۵۰.۰۰۰ تومان ۵۱۰.۰۰۰ تومان ۵۳۰.۰۰۰ تومان ۵۶۰.۰۰۰ تومان ۱۹۵.۰۰۰ تومان
 مدینه الرضا شیرازی ۵۱۰.۰۰۰ تومان ۵۷۰.۰۰۰ تومان ۵۹۰.۰۰۰ تومان ۶۲۰.۰۰۰ تومان ۲۲۵.۰۰۰ تومان
 هما ۱ احمد آباد ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان ۵۱۰.۰۰۰ تومان ۱۷۰.۰۰۰ تومان
 هما ۲ جانباز ۳۸۰.۰۰۰ تومان ۴۶۰.۰۰۰ تومان ۴۸۰.۰۰۰ تومان ۵۱۰.۰۰۰ تومان ۱۷۰.۰۰۰ تومان

خدمات تور :
بلیت رفت و برگشت ، ۲ شب و ۳ روز اقامت ، صبحانه

توجه :
۱ – مبالغ فوق برای هر نفر در اتاق ۲ تخته می باشد.
۲ – نرخ های مندرج در جدول فوق مربوط به ایام غیر پیک و عادی می باشد ، جهت دریافت نرخ ایام پیک تماس حاصل فرمائید.

بدون نیاز به حضور در آژانس ، بلیت و واچر هتل را به صورت ایمیل یا فکس دریافت نمائید.
 

اگر اهل مشهد رفتنی ، ثبت نام کن !

نام شما

شماره موبایل شما

آدرس پست الکترونیکی شما

 

Telegram_Messenger

در تلگرام همراه ما باشید !

sunny_tours@